Intervisiebegeleiding

Intervisie biedt gelegenheid tot collectief leren, waarbij zowel de individuele deskundigheid als de teamdeskundigheid groeien.

Intervisie versterkt het probleemoplossend vermogen, de intercollegiale ondersteuning, samenwerking, veerkracht, verbinding ... 

Voor wie?

Voor teams in de hulpverlening die:

  • een gelijkaardige werkinhoud hebben
  • hun deskundigheid willen versterken door uitwisseling in groep
  • bereid zijn om openlijk te spreken over hun eigen werk, zowel de succeservaringen als de faalervaringen, omdat er uit beiden evenveel geleerd kan worden
  • bereid zijn feedback te geven en te ontvangen


Hoe?

Tijdens een kennismakingsgesprek maken we  afspraken over de samenwerking en verhelderen en bakenen we de intervisievraag af. Op basis daarvan bereid ik een intervisiemethodiek op maat voor.


Mijn rol tijdens het gesprek is het bewaken van de basisvoorwaarden voor een goed intervisiegesprek: oa. focus houden, een veilig en open communicatieklimaat installeren, het leervermogen aanspreken, het gesprek verdiepen en afbakenen waar nodig, de timing in het oog houden ...


Prijs?

100 euro per uur (excl. btw en verplaatsingskosten)