Algemene voorwaarden Soulgood-activiteiten

Inschrijving/Afspraak

Je inschrijving of afspraak is definitief na het invullen van het google inschrijfformulier of na het maken van een individuele afspraak.

Betaling

De betalingsafpraken zijn verschillend voor de verschillende soulgood-activiteiten. Na inschrijving krijg je de betalingsafspraken via mail toegestuurd.


Annulatie door een deelnemer

Deelnemers dienen hun aanvraag tot annulatie steeds via mail (vera@soulgood.be) door te geven.

De annulatie-voorwaarden zijn verschillend per activiteit.

  • Workshops & trainingen:
   • Je kan tot 14 dagen voor de start de activiteit gratis annuleren. De factuur vervalt dan.
   • indien je minder dan 14 dagen voor aanvang annuleert:
    • Ingeval van ziekte of ongeval (met een geldig bewijs) betaal je 30 euro voor de reeds gemaakte kosten
    • Zonder geldig bewijs blijft de factuur volledig te betalen
  • Soulgoodcafé:
   • Je kan tot 14 dagen voor de start gratis annuleren
   • Indien je minder dan 14 dagen voor de start annuleert dien je een vergoeding van 15 euro te betalen
  • Individuele coaching:
   • Je kan tot 24 uur voor de coaching gratis annuleren
   • Indien je minder dan 24 uur voor de coaching annuleert of niet komt opdagen dien je een vergoeding van 15 euro te betalen
  • Teamcoaching & incompany training en intervisiebegeleiding:
   • Je kan tot 30 dagen voor de start van de activiteit gratis annuleren. De factuur vervalt dan.
   • indien je minder dan 30 dagen voor aanvang annuleert:
    • In geval van overmacht (met een geldig bewijs) betaal je een vergoeding van 150 euro
    • Zonder geldig bewijs blijft de factuur volledig te betalen

Binnen deze annulatievoorwaarden gaan we steeds op zoek naar een oplossing of een alternatief door bijvoorbeeld een nieuwe datum te zoeken voor de activiteit. Bij een wederzijds akkoord over deze oplossing kan de annulatievergoeding deels of helemaal wegvallen.

  

Annulatie door Soulgood

In uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, ongeval,…) of bij te weinig inschrijvingen kan de activiteit geannuleerd worden. Soulgood betaalt in dit geval het volledige factuurbedrag terug.

Diefstal, verlies en schade

Soulgood kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

Persoonlijke gegevens

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Soulgood en worden gebruikt om deelnemers te informeren over de activiteit waarvoor ze inschreven en nieuws van Soulgood. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen op aanvraag verwijderd worden uit de bestanden.


Eigendom materialen

Het materiaal dat bij activiteiten hoort (werkbladen, syllabus, …), is voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is niet toegestaan om dit materiaal te publiceren in boekvorm of via internet beschikbaar te maken voor derden, zonder toestemming van de auteur.

Akkoord

Door je in te schrijven in een soulgood-activiteit bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.